Betania Kristiansand

En menighet for hele familien

Søndagsmøte

Søndager kl 11:00/17:00

1ste Søndag i måneden kl 11:00 resten kl. 17:00

Betania Søndagsskole

Samles under søndagsmøtene

0 – 12 år

Bønnemøte

Hver mandag kl 19:00

Åpent for alle bønnebehov

Tirsdagstreff

Annenhver tirsdag (partallsuker) kl 11:30

Sang, andakt, vitnesbyrd og bevertning

Stjernebarna

Hver torsdag kl 17-19

Sang og dans

Gospelkoret Exodus

Gospelkor for voksne

Øvelse annenhver torsdag

Betania UngVoksen

Samlingspunkt for unge voksne i Betania.

Annenhver fredag kl. 18:00 (partallsuker)

Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram
Følg oss på YouTube