Betania Søndagsskole

Betania Søndagsskole er barnas mulighet for å få bibelundervisning når de voksne er på søndagsmøte. Søndagsskolen samles på søndagsskolerommene under menighetens søndagsmøter.

Vi tror barnearbeidet er noe av det viktigste vi gjør, og ønsker å legge til rette for at alle barn skal kunne trives. Vårt største ønske er at barna skal få bli kjent med Jesus, og få en trygg tro allerede fra de er små. Vi ønsker at barna skal bygge relasjoner og bli del av et trygt og godt nettverk.

Gjennom andakt, lek og moro vil vi bygge relasjoner og en tro som varer hele livet. Vi følger undervisningsopplegget «Helt konge».