Bibel og brød

Bibel og brød er et sett med fire bibeltimer på ca 45 minutter, som holdes av Olav Dahl. Etter bibeltimene vil det bli servert god kveldsmat. Under kveldsmaten vil det bli anledning til samtale og diskusjon rundt det temaet som ble presentert under bibeltimene.

Temaet vil basere seg på 1. korinterbrev. Olav har selv jobbet litt med dette og syntes det er veldig interessant. Korint hadde store problemer med åndelighet, og hva det vil si å være en kristen. Derfor kom Paulus inn og korrigerte. Dette skal Olav Dahl gå til kjernen av – nemlig «Kristen åndelighet», og hva det vil si å være en kristen.

Undertemaene for hver bibelundervisning er:
– Kristus-orientert åndelighet
– Kors-orientert åndelighet
– Åndelighet og kropp
– Åndelighet under sjelens ørkenvandring

Målet med Bibel og brød er å oppnå en større glede ved å lese bibelen sammenhengende, og ikke bare noen vers her og der. Dette er fordi det er utrolig viktig å lese og å forstå bibelen i sin helhet. Den er stor og kompleks, hvor alt er knyttet sammen.

Bibel og brød er for alle aldre, og Olav oppfordrer absolutt alle til å komme.