Program til Jesus Festivalen 2024!

Programmet for Jesusfestivalen 2024 er endelig på plass! Vi ser virkelig frem til denne spennende tiden sammen, og oppfordrer alle til å invitere venner og familie – inngangen er gratis.

Årets tema, «Vekkelse – eller undergang?», utforsker det presserende spørsmålet om Vestens skjebnetid, med fokus på muligheten for en vekkelse som kan endre kursen.

Programmet inneholder en rekke inspirerende arrangementer, inkludert en filmvisning av «Songen om livet – Bilder och budskap ur Frank Mangs’ liv,» med innledning ved Per-Arne Imsen. Videre vil vi utforske temaer som historiske vekkelser, den vestlige sivilisasjonens fremtid, og betydningen av kristendommen i Norges historie.

Vi vil også ha anledning til å høre fra evangelister om viktigheten av vekkelse i både samfunnet og menighetene, samt utforske spørsmål om Israel og de siste tider. Dessuten vil vi undersøke hvordan impulser fra vekkelsesområder og innvandrermenigheter kan berike vårt fellesskap, etterfulgt av bønn for vår nasjon og verden.

Gjennom arrangementer som «Her står kampen om Norges sjel» og «Et annerledes folk» vil vi dykke inn i temaer som utfordrer oss til å være en motkultur i verden og å leve ut vår tro på en autentisk måte.

Vi gleder oss til å utforske disse viktige spørsmålene sammen under Jesusfestivalen 2024, og vi håper å se deg der!

Gjerne besøk: https://jesusfest.no/ for mer info

 

Bli Kjent Med: Per Arild & Berit

Berit har vært en del av Betania i hele sitt liv, hele 77 år! For henne er Jesus selve livet; uten Ham, ser hun ingen fremtid eller håp. Per Arild kom til menigheten i 1966, for 58 år siden, og han deler Berits syn på Jesus. Uten Jesus, mener han, er livet uten verdi, og det er Jesus som gir mening til tilværelsen.
For Berit er felleskap når mennesker kommer sammen for å dele både gleder og sorger. Hun er takknemlig for et langt liv og for at Jesus har vært trofast gjennom alt.
Per Arild ser fellesskapet som et sted hvor troen deles og hvor man oppmuntrer hverandre. Han ser på menigheten som et åndelig hjem. Han er takknemlig for å ha blitt frelst i ung alder, for sin gode kone, Berit, og for sin fine familie. Til tross for alderen ønsker han fortsatt å bli brukt av Gud.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Arken på telttur med menigheten!

12. og 13.februar var offentlige fridager i Bolivia i forbindelse med karneval. Det er en tid med festing, mye alkoholmisbruk og andre tradisjoner, som f.eks K´oa; et ritual med røkelse, hvor man ofrer til moderjord. Vi som er kristne tar selvfølgelig avstand fra disse tradisjonene. For mange er det vanskelig å unngå å bli dratt inn i dette, da presset fra familie og kollegaer kan være trykkende. Det er derfor vanlig i mange menigheter å arrangere leirer, seminarer og dåp disse dagene.

Vi i Monte de Sion pleier å dra på telttur; skikkelig familieleir, for alle generasjoner. I år var vi over 100 deltagere; yngstemann var 1 1/2 år og eldstemann over 80. Guttene i Arken fikk også bli med (alle fra 12 år og oppover). For mange var det første gang de lå i telt. Det var faktisk første gang de lærte å sette opp et telt!

Vi hadde en fantastisk leir, med litt sol, mye regn, men ingen sure miner. Humøret var på topp. Guttene våre følte seg fullstendig inkludert i alle aktiviteter. De deltok på konkurranser med stor iver (de er suverene i sekkehopping), og skåret mange poeng for lagene sine.

Hvis det var opp til ungdommene, kunne vi blitt boende i telt i skogen fram til jul. Vi eldre var glade for å komme hjem til eget toalett, bad og ikke minst, en god madrass….

Hilsen fra May Kristin, Gonzalo og store og små i Arken!

 

Bli Kjent Proskjektet: Bli Kjent Med Sune & Sarah


 «Bli Kjent» proskjektet er en initiativ som tar sikte på å dykke inn i troslivet, erfaringene og bakgrunnen til menighetsmedlemmene i Betania. 

En sentral tanke i prosjektet er at menigheten ikke bare er et fysisk bygg, men at det er menneskene som utgjør kirken. Gjennom å fokusere på individuelle historier og erfaringer, understrekes betydningen av hver enkelt person i menigheten og deres unike bidrag til fellesskapet.

Samtidig åpner prosjektet dørene for dem som står utenfor menigheten, slik at de kan bli kjent med identiteten til Betania. Dette skjer ved å presentere Jesus til folket, ikke bare gjennom prekener, men gjennom ekte historier og opplevelser fra mennesker som allerede er en del av menigheten. På denne måten blir «Bli Kjent» et verktøy for å bygge broer mellom menigheten og lokalsamfunnet, og for å spre budskapet om kjærlighet, fellesskap og tro.

Vi vil innlede prosjektet med å bli kjent med: Sune & Sarah!

Sune ble frelst for over 39 år siden og har siden vært en del av Betania. Han ble også sendt ut fra Betania for å være leder i Søgne i 25 år. Tidligere en fotballspiller, ble han frelst som 28-åring, og siden den gang har han hatt en sterk lengsel etter Guds ord. Han opplever at den nye fødselen har løftet tankene hans opp til det himmelske, og Guds ord er for ham et speil av dette himmelske. Han verdsetter fellesskapet med andre troende og mener at det er avgjørende for vekst og å høre Guds ord. Sune setter pris på alle i Guds familie og mener at kjærlighet til hverandre er sentralt i dette fellesskapet.

Sarah har vært en del av Betania siden barndommen, hvor hun ble barnevelsignet og har vært med siden hun var bare seks måneder gammel. Nå, som 18-åring, er hun fortsatt aktiv i menigheten. For Sarah er Jesus selve grunnlaget og sannheten i livet hennes. Hun bygger livet sitt på denne sannheten om Gud og ønsker å følge i troen og Hans planer for resten av livet. Hun er svært takknemlig for alle velsignelsene i livet sitt, inkludert venner, familie og menigheten. Hun gleder seg over hverdagen og er takknemlig for at Jesus har en plan for hver ny dag. Når hun tenker på ordet «felleskap», ser hun for seg de ulike fellesskapene rundt seg hvor mennesker kan utfordre hverandre, bygge hverandre opp og utvikle dype og varige relasjoner.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!