Bli Kjent Med: Per Arild & Berit

Berit har vært en del av Betania i hele sitt liv, hele 77 år! For henne er Jesus selve livet; uten Ham, ser hun ingen fremtid eller håp. Per Arild kom til menigheten i 1966, for 58 år siden, og han deler Berits syn på Jesus. Uten Jesus, mener han, er livet uten verdi, og det er Jesus som gir mening til tilværelsen.
For Berit er felleskap når mennesker kommer sammen for å dele både gleder og sorger. Hun er takknemlig for et langt liv og for at Jesus har vært trofast gjennom alt.
Per Arild ser fellesskapet som et sted hvor troen deles og hvor man oppmuntrer hverandre. Han ser på menigheten som et åndelig hjem. Han er takknemlig for å ha blitt frelst i ung alder, for sin gode kone, Berit, og for sin fine familie. Til tross for alderen ønsker han fortsatt å bli brukt av Gud.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!