Bli Kjent Med: Per Arild & Berit

Berit har vært en del av Betania i hele sitt liv, hele 77 år! For henne er Jesus selve livet; uten Ham, ser hun ingen fremtid eller håp. Per Arild kom til menigheten i 1966, for 58 år siden, og han deler Berits syn på Jesus. Uten Jesus, mener han, er livet uten verdi, og det er Jesus som gir mening til tilværelsen.
For Berit er felleskap når mennesker kommer sammen for å dele både gleder og sorger. Hun er takknemlig for et langt liv og for at Jesus har vært trofast gjennom alt.
Per Arild ser fellesskapet som et sted hvor troen deles og hvor man oppmuntrer hverandre. Han ser på menigheten som et åndelig hjem. Han er takknemlig for å ha blitt frelst i ung alder, for sin gode kone, Berit, og for sin fine familie. Til tross for alderen ønsker han fortsatt å bli brukt av Gud.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Arken på telttur med menigheten!

12. og 13.februar var offentlige fridager i Bolivia i forbindelse med karneval. Det er en tid med festing, mye alkoholmisbruk og andre tradisjoner, som f.eks K´oa; et ritual med røkelse, hvor man ofrer til moderjord. Vi som er kristne tar selvfølgelig avstand fra disse tradisjonene. For mange er det vanskelig å unngå å bli dratt inn i dette, da presset fra familie og kollegaer kan være trykkende. Det er derfor vanlig i mange menigheter å arrangere leirer, seminarer og dåp disse dagene.

Vi i Monte de Sion pleier å dra på telttur; skikkelig familieleir, for alle generasjoner. I år var vi over 100 deltagere; yngstemann var 1 1/2 år og eldstemann over 80. Guttene i Arken fikk også bli med (alle fra 12 år og oppover). For mange var det første gang de lå i telt. Det var faktisk første gang de lærte å sette opp et telt!

 

 

Vi hadde en fantastisk leir, med litt sol, mye regn, men ingen sure miner. Humøret var på topp. Guttene våre følte seg fullstendig inkludert i alle aktiviteter. De deltok på konkurranser med stor iver (de er suverene i sekkehopping), og skåret mange poeng for lagene sine.

 

Hvis det var opp til ungdommene, kunne vi blitt boende i telt i skogen fram til jul. Vi eldre var glade for å komme hjem til eget toalett, bad og ikke minst, en god madrass….

Hilsen fra May Kristin, Gonzalo og store og små i Arken!

Bli Kjent Proskjektet: Bli Kjent Med Sune & Sarah


 «Bli Kjent» proskjektet er en initiativ som tar sikte på å dykke inn i troslivet, erfaringene og bakgrunnen til menighetsmedlemmene i Betania. 

En sentral tanke i prosjektet er at menigheten ikke bare er et fysisk bygg, men at det er menneskene som utgjør kirken. Gjennom å fokusere på individuelle historier og erfaringer, understrekes betydningen av hver enkelt person i menigheten og deres unike bidrag til fellesskapet.

Samtidig åpner prosjektet dørene for dem som står utenfor menigheten, slik at de kan bli kjent med identiteten til Betania. Dette skjer ved å presentere Jesus til folket, ikke bare gjennom prekener, men gjennom ekte historier og opplevelser fra mennesker som allerede er en del av menigheten. På denne måten blir «Bli Kjent» et verktøy for å bygge broer mellom menigheten og lokalsamfunnet, og for å spre budskapet om kjærlighet, fellesskap og tro.

Vi vil innlede prosjektet med å bli kjent med: Sune & Sarah!

Sune ble frelst for over 39 år siden og har siden vært en del av Betania. Han ble også sendt ut fra Betania for å være leder i Søgne i 25 år. Tidligere en fotballspiller, ble han frelst som 28-åring, og siden den gang har han hatt en sterk lengsel etter Guds ord. Han opplever at den nye fødselen har løftet tankene hans opp til det himmelske, og Guds ord er for ham et speil av dette himmelske. Han verdsetter fellesskapet med andre troende og mener at det er avgjørende for vekst og å høre Guds ord. Sune setter pris på alle i Guds familie og mener at kjærlighet til hverandre er sentralt i dette fellesskapet.

Sarah har vært en del av Betania siden barndommen, hvor hun ble barnevelsignet og har vært med siden hun var bare seks måneder gammel. Nå, som 18-åring, er hun fortsatt aktiv i menigheten. For Sarah er Jesus selve grunnlaget og sannheten i livet hennes. Hun bygger livet sitt på denne sannheten om Gud og ønsker å følge i troen og Hans planer for resten av livet. Hun er svært takknemlig for alle velsignelsene i livet sitt, inkludert venner, familie og menigheten. Hun gleder seg over hverdagen og er takknemlig for at Jesus har en plan for hver ny dag. Når hun tenker på ordet «felleskap», ser hun for seg de ulike fellesskapene rundt seg hvor mennesker kan utfordre hverandre, bygge hverandre opp og utvikle dype og varige relasjoner.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Sparebanken Sør sponser musikkanlegg i Betania!

For noen uker siden sendte Betania Singers en søknad til Sparebanken Sør om støtte til mikser og mikrofoner.

Nå har vi fått et JA fra banken. Sparebanken Sør har dermed vært med å sponse Betanias Keyboard, Betanias Piano og nå også lydanlegg til Betania Singers (og Kafé).

Sparebanken Sør har ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Det betyr at de er en betydelig bidragsyter til mangfoldet av idrett, kompetanse og kulturaktiviteter i de lokalsamfunn der de har kontorer.

Tilsagn om støtte fra Sparebanken Sør gavefond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sor.no.

 

En stor takk til Sparebanken Sør for deres velvillighet!

 

Nytt fra Nord-Thailand – November 2023

Et pass under og spennede oppdateringer

Hei 

Det begynner så smått å bli litt kjøligere her ute i Nord-Thailand, med tåke og «under 20 grader» på morgenen,
Vi nærmer oss jul, og her ute er vi inne i en travel førjulstid, vi planlegger mange juleselskaper og aktiviteter i år.

I dette nyhetsbrevet vil jeg ta med et personlig vitnesbyrd fra Måkkham, og jeg vil gi noen oppdateringer om hva som skjer i tjenesten vår.
Se også en video som summerer litt av det som har skjedd i arbeidet vårt i 2023, og det inneholder også vitnesbyrdet til Nong Kam og Sei Gån, ekteparet som ikke kunne få barn.

Dette blir vårt siste nyhetsbrev dette året, så vi vil benytte anledningen til å ønske deg en riktig velsignet julehøytid!
Jeg vil legge ut litt kortere oppdateringer på vår Facebook gruppe neste måned, så meld deg gjerne på den for å få flere bilder og oppdateringer.

https://www.facebook.com/groups/toreogmawkkham/

 

Takk til dere som har stått med oss i 2023!
Helt i begynnelsen av dette nyhetsbrevet vil jeg benytte anledningen til å takke alle dere som har stått med oss dette året. Enten det er i bønn, økonomisk eller om du bare har lest nyhetsbrevene våre og husket på oss.
Vi kunne ikke ha gjort og sett det vi har opplevd dette året uten dere!
Så tusen takk!Vi vil sende en personlig hilsen til en del av dere som har støttet oss økonomisk i løpet av 2023, i desember.
Det kan også være enkelte som har gitt til oss som jeg ikke får sendt en personlig takk til, vi ville derfor gi deg en generell takk her også!Jeg har laget en liten video som en liten takk, og jeg forteller litt om hva som har skjedd i 2023.

 

FacebookWebsite

 

Måkkkams pass og vitnesbyrd

Ofte har jeg med vitnesbyrd fra de vi jobber i blant, men i dette nyhetsbrevet vil jeg ta med ett mer personlig vitnesbyrd.

 

I tidligere mailer og poster på vår Facebook gruppe, har jeg nevnt et bønneemne, og en del har spurt meg om hvordan det går med dette. Her er historien:

Måkkham er fra Myanmar, og mange er kanskje klar over hva som skjer i dette landet? Hvis ikke, ta et kort søk på nettet.
Det var et militærkupp i 2021, og situasjonen i dette landet er veldig vanskelig! Dette har blitt litt glemt i alt annet som skjer i verden.
Dette påvirker oss også, selv om vi bor i Thailand. Måkkham må blant annet ha pass, for å kunne bo og tjenestegjøre her, og vi er alle avhengig av visum for å bo her.

I sommer dro vi til den Myanmarske konsulatet i Chiang Mai for å få fornyet passet til Måkkham.
Vanligvis er dette en ikke en alt for vanskelig prosess, men det skulle vise seg at det var dette nå.

Måkkham dro til konsulatet og kom ganske fort tilbake. Hun hadde ikke engang kommet seg inn på konsulatet. Hun fikk bare et kort svar på at hun ikke kunne fornye passet. «Det er over et år igjen på utløpsdato på passet, så du kan ikke gjøre det nå, du må vente til det er under 6 måneder igjen.» Var svaret. Måkkham sa: «Men jeg trenger å fornye passet på grunn av at visumet mitt i Thailand går ut i november.» Svaret var kort: «Det er ditt problem!»

Da jeg kom tilbake fra Norge i september, prøvde jeg å forhøre meg om det var noen mulighet for å få ett nytt pass før visumet gikk ut i begynnelsen av november. Jeg hørte med to personer, den ene jobbet på den Myanmarske konsulatet, og de sa det samme: «Du kan bare fornye passet minimum et halvt år før det går ut.»

I oktober måtte vi i et intervju i forbindelse med fornyelse av visumet vårt i Thailand, som vi må hvert år. Hun som intervjuet oss sa: «Det er synd hvis du ikke får fornyet passet ditt, for du vil bare kunne få åtte måneders visum, men jeg har hørt at hvis du drar til den Myanmarske ambassaden i Bangkok, og betaler rundt 2 000kr for det, så kan du få det til.»
Det var bare tre uker til visumet vårt gikk ut, og den neste uken var veldig travel, vi måtte på en konferanse i Chiang Mai, og vi fikk besøk fra Sveits.

Vi prøvde å kontakte ambassaden i Bangkok for å sjekke om det var mulig å få fornye passet der, men vi fikk ikke svar eller kommet i kontakt med dem på noen måte.
Måkkham bestemte seg til slutt for å ta den lange veien ned til Bangkok, og ta direkte kontakt med ambassaden, som siste utvei.

Litt over en uker før visumet vårt gikk ut, tok hun nattbussen ned til Bangkok, som tar rundt 14 timer, og hun klarte å komme seg til ambassaden litt før klokken ti på morgenen.  Da var det rundt 3-400 mennesker der allerede som ventet på å komme inn på ambassaden.
Samme morgen, var det flere som ba, meg inkludert. Jeg ba konkret: «La hun treffe en person som kan hjelpe henne, og la prosessen gå fort!»
Rundt 10:30 ringer hun meg og sier: «Passet mitt vil bli ferdig i ettermiddag, ikke vær bekymret.»
Rundt 18:00 hadde hun fått passet.

Hun forklarte meg senere at da hun kom til ambassaden, hadde det vært en hjelper fra ambassaden der som spurte hva hun ville gjøre på ambassaden, og hun forklarte situasjonen. Vedkommende sa: Det er ingen problem, bare gi meg passet og kopiene dine så vil passet ditt være klart i ettermiddag. De sa det ville koste 3 000 bath (rundt 1000kr), men da hun så Måkkham sin adresse i Thailand, sa vedkommende: Du har dratt veldig langt, du kan få det får 2 800.
Vi har hørt om andre som har betalt godt over 3 000kr for det, men hun fikk det til under 1000kr, enda ett lite under.
Gud hørte vår bønn denne dagen(noe han alltid gjør), jeg tror det finnes engelen i fysisk form, den dag i dag.
I begynnelsen av november, fikk vi også fornyet visumene våre i Thailand for ett år, og vi takker Gud for det!

Vi er litt fysisk slitne med alt som har skjedd de siste ukene, og vi har gjort vår tjeneste oppå dette. Vi var en ny tur til Chiang Mai forrige helgen, på ett årlig viktig møte i forbindelse med organisasjonen som gir oss visum, i tillegg. Jeg forberedte en presentasjon til dette også.

Nærmere en Norges tur (vær med å be)
Vi har tenkt en del på om tre av oss skulle ta en tur til Norge i 2024. Det vil bli: Elisabeth, Måkkham og meg, de to eldste er vanskelig å få med oss.
Ved at Måkkham fikk sitt pass, så er vi ett steg nærmere, men vår største utfordring er tjenesten og arbeidet vårt her ute. Det er så mye som skjer her, og vi er underbemannet, så vi vet ikke helt hvordan det ville gå med tjenesten hvis vi var borte i rundt to måneder. Vi kan kanskje korte det ned litt, men når vi først drar så langt og bruker så mye penger på det, er det bra å være i Norge en del uker.
Hvis vi drar, tenker vi på mai og juni.

Be gjerne med oss for dette!!

Andre spennende oppdateringer

Fra en takkefest i vår menighet denne søndagen

 

En mann frelst og delvis helberdet

En kveld var vi å besøkte en mann, som tidligere ikke kunne gå, vi har bedt for ham flere ganger, blant annet da et DTS team fra Norge var her i april. Nå er han mye bedre og har begynt å gå, og han tok imot Jesus en kveld da vi besøkte ham og ba for han.
Nye kristne styrket i sin tro etter en konferanse
I oktober tok vi med oss fire av våre nye kristne til en årlig Shan konferanse i Chiang Mai. Flere av dem ble møtt av Gud og ble styrket i sin tro. En av dem kuttet ut røyken etter konferansen.
Alt i alt var vi en gruppe på 19 personer fra vår menighet (se bildet over, det var 3 personer til som ikke er på bildet).
Deler de gode nyhetene med enda flere
En kveld dro vi til en applesingård som er 30-40 minutter fra her vi bor, på litt dårlige veier.
Det er en ny kristne som vi følger opp der, og denne kvelden hadde det kommet rundt 10 personer til, som alle ønsket å høre de gode nyhetene. Vi delte det for dem, og vi ba for dem.Sist søndag kom det også en Shan kvinne på møtet vårt som ønsket å bli en kristen, hun bor også rundt 40 minutter fra oss. Da vi sendte henne hjem, fikk vi også anledning til å dele de gode nyhetene for de fem familiene som bodde der. Det var over 10 personer. De fulgte nøye med på Måkkham da hun forklarte evangeliet (se bildet først i dette nyhetsbrevet). Et par av dem hadde aldri hørt om Jesus før.
Disippeltrening
Siden mange har blitt kristne det siste året trenger vi også å fokusere på disippeltrening. Derfor har vi det siste året brukt onsdager til å undervise nøkkelpersoner. En periode hadde vi bare ett ektepar, men nå er en person, som har vært litt frem og tilbake i troen tilbake i gruppen, og to andre ektepar vil også være med oss på onsdager. Spesielt en person er også mye med oss når vi besøker husgrupper andre kvelder i uken.
Be gjerne med oss for disippelgjøringen, det er en veldig viktig del av det vi gjør!

Nye dåp

Siden vårt nyhetsbrev i midten av september har vi hatt tre nye dåp. Det var tre unge menn som lot seg døpe.
Vi har også to-tre personer til som snart ønsker å døpe seg, så før året er omme har vi mulig døpt over 25 personer dette året.
Vil nå ut til 3-400 personer i desember

Vi begynner å nærme oss jul, og vi har startet forberedelser til dette. Barna på skolen vår har begynt å praktisere danser og sanger for julefesten.Vi vi ha den store festen den 17. desember, og vi kan samle rundt 150-200 personer på den.

Vi har også lagt planer om tre steder til der vi vil dele julens budskap.
Potensielt kan vi nå ut til over 400 personer i løpet av desember.
Den 10. desember vil vi ha juleselskap for menigheten vår. I tillegg til dette må vi også på en julefest i Chiang Mai og en i Chiang Rai, så det blir en veldig travel måned.

Hvis du skulle ønske å vi en gave til tjenesten, føl deg fri til det! Vi trenger litt ekstra midler rundt jul.
Det som eventuelt er i overskudd vil gå til drift av lørdags-skole og tjenesten generelt

For tjenesten og våre julefester bruk: Vipps 770203 // Kontonr. 1813 68 67241

Støtt oss gjerne

Med ganske enkle og små midler deler vi de gode nyhetene til mange hundre mennesker her ute i Nord-Thailand, og vi har ingen store sponsorer.
De vi jobber blant er immigrasjons-arbeidere og flyktninger fra Shan staten i Myanmar. Vi jobber med folkeslag som shan, ba long, svart karen (jang lam) etc.

Tenk gjerne på om du skulle støtte oss, vi trenger mer for å nå ut lenger!

Personlig
Det er alltid litt ekstra utgifter rundt jul, men vi er veldig takknemlige for Gud sin forsørgelse for oss gjennom dette året! Det har vært ett helt spesielt år økonomisk, men vi skulle fremdeles gjerne se ett par faste givere til.

Prosjektet (Gode nyheter for shanfolket)
Som nevnt over; du kan gjerne gi en gave til tjenesten i forbindelse med våre julearrangement!
Vi trenger også flere faste givere her.
Vipps 770203


Du kan bruke følgende konto for gaver:

Vår privat-konto (bruk denne for enkelt gaver for oss som familie)
Kontonr.: 9710 27 46787
Vipps: 900 90 354

Vår misjonskonto gjennom Betania Kristiansand.
Denne er for faste givere/støttepartnere for oss som familie (for underhold).
Kontonr. 3060 39 58000

Prosjektet: Gode nyheter for shanfolket
Gaver til prosjektet som støtte til julefester, skolen, leie av tomt og kontor, transport, lokale stab etc.
Kontonr.: 1813 68 67241
Vipps: 770203

Takk til dere som har stått med oss i 2023 (se video)

Vipps 900 90 354

 

BØNNEEMNER

   • Be for julearrangementene våre. Spesielt for julefesten den 17. desember!
   • Be for disippel-gjøring og trening som vi gjør
   • Be for vår eventuelle tur til Norge i 2023
   • Be for de nye kristne, og for de som har døpt seg
   • Be for beskyttelse over tjenesten og prosjektet vår!
   • Be for en sjåfør til i tjenesten! Det er mye kjøring på meg, og av og til blir jeg litt sliten
   • Takk Gud for hans forsørgelse og hjelp i 2023

  Ha en velsignet julehøytid!
  Hilsen Tore, Måkkham, Anna, Sarah og Elisabeth

Update from the Andersen’s

Hello friends! 

It’s been a while since our last update, and with very good reason.
On 19th September our little Emanuel Andersen came into the world!
Weighing 4000g and 49cm long! Our perfect little boy.
So… we’ve been a little busy figuring out parenthood haha

The birth itself went very well however afterwards I (Laura) lost 2.2litres of blood due to the uterus not contracting. I had to be operated on and ended up staying in the hospital a total of 5 days. Despite all the extra complications we are so grateful it went well in the end and that I’m slowly getting stronger.
It has meant though that my recovery time has been a lot longer, due to my energy already being reduced from before birth as well.
Even though its challenging healthwise we are loving parenthood, Emanuel is just the most beautiful little boy, he sleeps well, eats lots and loves cuddles! We are trying to soak in all the newborn moments and love on him as much as we can! He is now 7 weeks old and growing fast, we are learning so much each day and adjusting to the new rhythms of life!

DTS
The DTS has also started and is also 7 weeks into lecture phase!!
God is moving as always! They are hungry for more of Him and are really going after it! During Holy Spirit week many people received the gift of tongues and were filled with the Holy Spirit! We had 7 students/staff get baptized a few weeks ago and there’s been several healings! One of our staff had chronic pain in her back and knees for the last 5 years and got instantly healed in a meeting!

TRAVEL UPDATE

In January we are planning to go visit all of our family in Australia and introduce them to Emanuel!
And from Australia we are going to travel to Albania to do a pastoral visit to follow up one of the DTS outreach teams!

Tickets right now are around 50,000kr or $7,000 AUD for us 3.
We are currently lacking 15,000 kr or $2,000 AUD.

We want to take the opportunity to ask you to pray about helping us with a financial gift to get us to Australia and Albania. If you’d like to give the information is below!

Vipps: 92304452
Konto: 30602251973
Paypalandersen.goran@gmail.com

Either way, we’d appreciate all the prayer for financial provision, safe travels and that Emanuel is a good traveler just like his parents 😉

 

Oppdatering fra Bolivia!

Update from the Andersen’s

Hello friends!

Summer holidays (at least for those of us in Europe) have come and gone and a new season of work has started!
We are jumping into start up days with our base and have already had 1 week of staff training with all the other DTS’s in Norway! This year was special as we joined together with Laget (A christian organisation reaching out to students in schools in Norway) and had most of our training together! It was special to see the unity that was being formed and to see two different organisations come together with the same goal, to see Jesus glorified and people saved was really special to be a part of!While we have lots we could share about, we felt that God was really highlighting our «WHY» behind what we do and that we should share that with you as we enter into a new season of DTS.The biggest reason behind why we’ve chosen this lifestyle is that our hearts really long to see others experience God’s love, to be transformed inside and out, like how we’ve experienced it ourselves. We want to see God’s name be lifted high, that He would be the first and foremost reason for all that we do!
Our «why» is because we want it to be all about Him! And that for us is in this season is expressed through our job in YWAM.
We know it’s not a «normal» way of living and that it can confuse some people but for us our hearts come alive here.
«The place God calls you to is the place where your deep gladness and the world’s deep hunger meet.»
Frederick Buechner 
We get to see all generations be met with God’s love through the discipleship schools. We work with them for 6 months and feel so privileged to see glimpses into what God’s doing in their hearts! We see transformation around us, not only in the schools but also in the nations we visit through our 2 month outreach teams.
Another part of our «WHY» is because we see a lack of discipleship happening around the world in churches and christian communities, people can’t grow in their spiritual life (in the way we are supposed) just from 2hrs on a Sunday! The body of Christ and future generations desperately need discipleship so we can truly reflect our Father’s image to the world around us!We believe we are ALL called to live a «mission’s» lifestyle, whether it’s in a doctor’s office, as a carpenter, working in a supermarket, being a stay-at-home parent or being a part of YWAM or some other christian organisation. We are all together in this calling, it’s just expressed differently.
For us, it looks like YWAM and DTS’s right now and that’s what we wanted to share with you.
The «WHY» behind what we do is soooo important, we encourage you to check your «why» behind your life, is it aligned with God’s call on your life?

We love you guys, and wherever and whatever He has us doing, let’s live to see His name be glorified in all we do!

» Then Jesus came to them and said, «All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.»
– Matthew 28:18-20 1 month left! 

It’s not long now til we meet our precious little boy, Emanuel.
We are sharing his name as we’ve actually known who this little guy was going to be for the last 9 years!
In 2014 while we were on a School of Evangelism in Australia, we were fasting as a school through Ramadan and praying for the Muslims. Gøran and I had just started dating and it was my shift on prayer. I suddenly got a very clear vision of a little baby and behind him was Gøran and then I heard «Emanuel, God with us and I will be with him» then I woke up.
So for the last 9 years I’ve carried this picture with me and knew that somehow, sometime, Emanuel would come into our lives. Even through the heavy period with Chronic Fatigue where I had basically given up all possibility of having kids because of my health there was always a little question in my heart saying «But what about the promise God gave me about this little boy».When we found out we were having a baby, I knew it just had to be Emanuel, it had to be a boy. And it was!
So we have chosen to say his name and share who he is already, since we’ve in a way already carried him for the last 9 years and we are just so excited to meet this little guy!!!

PRAYER POINTS

If you would like to stand with us in prayer that would be incredible! We’ve written down some points in our lives where we need it but we would also love for you to send us an email with ways we can be standing with you in prayer! As the body of Christ we need each other! So please, let us know how we can be there for you in this season as well!

~ Protection over Laura and Emanuel through the birth and for an incredible birth experience

~ Unity in the staff group as we start up and learn how to work together as a team

~ Wisdom for how this next season of becoming parents should/will look like for us

Nytt fra Nord-Thailand – Juni 2023

Update from the Andersen´s

WE’RE PREGNANT!!!

If you haven’t already seen it on Facebook then we want to share it fresh here that yes, we are expecting a little baby boy this September! The due date is the day the next DTS starts, 22nd September… so super fun timing but God has a plan in it all so we aren’t stressed!
We’ve felt so lead by God through this season of choosing to start trying and trusting Him with my (Laura) health and believing for complete healing in and through the process. We know that He’s so close, leading us through this so we have peace to «step out of the boat» and take this step of faith, something we had almost completely ridden off due to my health. We are so grateful for this chance and are excited to meet this little guy!!! I’m currently 24 weeks and feeling him move a lot! Pregnancy is beautiful and we are both really enjoying this time.

I (Gøran) was in South africa and Turkey in March/April.

South Africa
I got invited to a international DTS gathering where we came together to seek God, have fellowship with many other DTS leaders from all around the world and to start dreaming about what God has for the future!

Turkey
I felt God lead me to do a scouting trip to the city in Turkey that we used to live in. I really felt He started to stir up some dreams in my heart so there will be more to come on this!! 🙂

Praying over the nations in South Africa
These awesome people lead DTS’s in different countries all over the world!
Visiting one of the local churches in Turkey
Some of our sweet friends in Turkey that we used to be on a team with! It was so special to see them all again!
__________________________________________________________________________________________________
THE SEND KRISTIANSAND

The Send has become a movement around the world but especially here in Norway where we are calling young people to go ALL IN for Jesus and out of a passive/lukewarm life. It’s about sending people out to impact the places they are already in; schools, work, neighborhoods, missions etc.
We got to be a part of seeing over 60 people give their lives to Jesus and over 100 declare that they would be willing to go to the missions field if God called them.

RECAPS

– I (Laura) got my Norwegian driving license yesterday!!!
After going through all the mandatory requirements I finally got to take the test and passed with flying colours!!! It’s such a testimony to my healing process as well! 1 year ago I could not drive at all due to the chronic fatigue so this is such a HUGE victory and I’m over the moon I got it before little bubby joins us!!

– LAURA IS A NORWEGIAN CITIZEN!!!
Yes… that’s correct! Dual citizenship baby!!! My application got approved in late January this year and I have now received my passport and it’s all finalized!! Such a blessing to have all the visa stuff sorted out after 6 years of working through it!

PRAYER POINTS

– For Laura to be fully healed from Chronic Fatigue and that the pelvic pain she is experiencing due to pregnancy would stop as well.

– The Send Stavanger (another city in Norway) is happening in 2 weeks and we will be joining. Please join us in prayer for the team organizing it and that lots of people would be met by Jesus and choose to go ALL IN for Him!!

– We are praying about potentially moving, as we need more space with the baby coming and Laura’s brother has also been living with us. We’d appreciate prayers for wisdom and guidance through this process and that doors would open up for the perfect place! Or peace to stay where we are for now 🙂 🙂