Dugnad 2024 – bilder!

Takk til alle som var med på dugnaden onsdag den 24. april for å vaske våre lokaler. Det var fantastisk å se så mange engasjerte og dedikerte mennesker samle seg for å bidra til fellesskapet. Deres innsats har virkelig gjort en forskjell, og vi setter stor pris på den tid og energi dere har lagt ned!

Bli kjent med Øyvind & Kari

Kari, som har vært en del av Betania i 38 år, og Øyvind, som flyttet hit for 43 år siden, ga et innblikk i deres liv og tro!

For Kari betyr Jesus alt. Han er kilden til hennes styrke og håp. Øyvind deler at Jesus gir ham trygghet og fred, og at han ser frem til å møte ham i himmelen når livet er fullført. Både Kari og Øyvind er takknemlige for mye! Kari er takknemlig for livet selv, og Øyvind setter pris på sitt gode og trygge ekteskap. De deler også takknemlighet for de som har vist dem veien til Gud og for at de har blitt bevart gjennom livets prøvelser.

For Øyvind handler fellesskap om å være en del av menigheten og om å oppleve fellesskap med Jesus i dypere relasjoner. Kari verdsetter menigheten som en familie og har alltid følt seg hjemme der. Øyvind og Kari ber hver dag for Betania, deres familie og de som har det vondt. Bønn er en viktig del av deres daglige liv, og de håper på en ny vekkelse både i landet og i menigheten!

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Bli Kjent Med: Linn & Daniel

Linn kom til Betania 10 år siden, og Daniel har vært i menigheten i 8 år. De har opplevd en reise av tro og fellesskap som har formet deres liv på dype og meningsfulle måter. For både Linn og Daniel er Jesus sentrum av deres liv. Å ha Jesus i sentrum betyr ikke bare å følge hans lære, men å leve etter hans eksempel i alt de gjør.

Takknemlighet er et annet sentralt aspekt av deres tro. Mens Linn uttrykker takknemlighet for alle «besteforeldrene» i Betania, som er en kilde til omsorg og støtte, retter Daniel sin takknemlighet mot Gud for de velsignelsene som er blitt gitt gjennom menigheten og familien.

Linn og Daniel opplever felleskap gjennom medmenneskelighet som dets kjerne. Fellesskap er ikke begrenset til et fysisk sted eller en samling av troende, men det er en levende uttrykksform for støtte og samhørighet. Det er denne forståelsen som gjør Betania til mer enn bare en menighet; det blir et hjem fylt med kjærlighet og fellesskap.

Daniel og Linn deler sitt håp om at Betania vil fortsette å utvikle seg som et sted for å bygge broer mellom generasjoner. Dette uttrykker deres ønske om å skape et fellesskap som er inkluderende og mangfoldig, der alle medlemmer kan føle seg verdsatt og støttet uansett alder eller bakgrunn.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Program til Jesus Festivalen 2024!

Programmet for Jesusfestivalen 2024 er endelig på plass! Vi ser virkelig frem til denne spennende tiden sammen, og oppfordrer alle til å invitere venner og familie – inngangen er gratis.

Årets tema, «Vekkelse – eller undergang?», utforsker det presserende spørsmålet om Vestens skjebnetid, med fokus på muligheten for en vekkelse som kan endre kursen.

Programmet inneholder en rekke inspirerende arrangementer, inkludert en filmvisning av «Songen om livet – Bilder och budskap ur Frank Mangs’ liv,» med innledning ved Per-Arne Imsen. Videre vil vi utforske temaer som historiske vekkelser, den vestlige sivilisasjonens fremtid, og betydningen av kristendommen i Norges historie.

Vi vil også ha anledning til å høre fra evangelister om viktigheten av vekkelse i både samfunnet og menighetene, samt utforske spørsmål om Israel og de siste tider. Dessuten vil vi undersøke hvordan impulser fra vekkelsesområder og innvandrermenigheter kan berike vårt fellesskap, etterfulgt av bønn for vår nasjon og verden.

Gjennom arrangementer som «Her står kampen om Norges sjel» og «Et annerledes folk» vil vi dykke inn i temaer som utfordrer oss til å være en motkultur i verden og å leve ut vår tro på en autentisk måte.

Vi gleder oss til å utforske disse viktige spørsmålene sammen under Jesusfestivalen 2024, og vi håper å se deg der!

Gjerne besøk: https://jesusfest.no/ for mer info

 

Bli Kjent Med: Per Arild & Berit

Berit har vært en del av Betania i hele sitt liv, hele 77 år! For henne er Jesus selve livet; uten Ham, ser hun ingen fremtid eller håp. Per Arild kom til menigheten i 1966, for 58 år siden, og han deler Berits syn på Jesus. Uten Jesus, mener han, er livet uten verdi, og det er Jesus som gir mening til tilværelsen.
For Berit er felleskap når mennesker kommer sammen for å dele både gleder og sorger. Hun er takknemlig for et langt liv og for at Jesus har vært trofast gjennom alt.
Per Arild ser fellesskapet som et sted hvor troen deles og hvor man oppmuntrer hverandre. Han ser på menigheten som et åndelig hjem. Han er takknemlig for å ha blitt frelst i ung alder, for sin gode kone, Berit, og for sin fine familie. Til tross for alderen ønsker han fortsatt å bli brukt av Gud.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Bli Kjent Proskjektet: Bli Kjent Med Sune & Sarah


 «Bli Kjent» proskjektet er en initiativ som tar sikte på å dykke inn i troslivet, erfaringene og bakgrunnen til menighetsmedlemmene i Betania. 

En sentral tanke i prosjektet er at menigheten ikke bare er et fysisk bygg, men at det er menneskene som utgjør kirken. Gjennom å fokusere på individuelle historier og erfaringer, understrekes betydningen av hver enkelt person i menigheten og deres unike bidrag til fellesskapet.

Samtidig åpner prosjektet dørene for dem som står utenfor menigheten, slik at de kan bli kjent med identiteten til Betania. Dette skjer ved å presentere Jesus til folket, ikke bare gjennom prekener, men gjennom ekte historier og opplevelser fra mennesker som allerede er en del av menigheten. På denne måten blir «Bli Kjent» et verktøy for å bygge broer mellom menigheten og lokalsamfunnet, og for å spre budskapet om kjærlighet, fellesskap og tro.

Vi vil innlede prosjektet med å bli kjent med: Sune & Sarah!

Sune ble frelst for over 39 år siden og har siden vært en del av Betania. Han ble også sendt ut fra Betania for å være leder i Søgne i 25 år. Tidligere en fotballspiller, ble han frelst som 28-åring, og siden den gang har han hatt en sterk lengsel etter Guds ord. Han opplever at den nye fødselen har løftet tankene hans opp til det himmelske, og Guds ord er for ham et speil av dette himmelske. Han verdsetter fellesskapet med andre troende og mener at det er avgjørende for vekst og å høre Guds ord. Sune setter pris på alle i Guds familie og mener at kjærlighet til hverandre er sentralt i dette fellesskapet.

Sarah har vært en del av Betania siden barndommen, hvor hun ble barnevelsignet og har vært med siden hun var bare seks måneder gammel. Nå, som 18-åring, er hun fortsatt aktiv i menigheten. For Sarah er Jesus selve grunnlaget og sannheten i livet hennes. Hun bygger livet sitt på denne sannheten om Gud og ønsker å følge i troen og Hans planer for resten av livet. Hun er svært takknemlig for alle velsignelsene i livet sitt, inkludert venner, familie og menigheten. Hun gleder seg over hverdagen og er takknemlig for at Jesus har en plan for hver ny dag. Når hun tenker på ordet «felleskap», ser hun for seg de ulike fellesskapene rundt seg hvor mennesker kan utfordre hverandre, bygge hverandre opp og utvikle dype og varige relasjoner.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!

Sparebanken Sør sponser musikkanlegg i Betania!

For noen uker siden sendte Betania Singers en søknad til Sparebanken Sør om støtte til mikser og mikrofoner.

Nå har vi fått et JA fra banken. Sparebanken Sør har dermed vært med å sponse Betanias Keyboard, Betanias Piano og nå også lydanlegg til Betania Singers (og Kafé).

Sparebanken Sør har ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Det betyr at de er en betydelig bidragsyter til mangfoldet av idrett, kompetanse og kulturaktiviteter i de lokalsamfunn der de har kontorer.

Tilsagn om støtte fra Sparebanken Sør gavefond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sor.no.

 

En stor takk til Sparebanken Sør for deres velvillighet!

 

JESUSFESTIVALEN 2023

Hjertelig velkommen til Jesusfestivalen 2023!

Den skal være i Betania Kristiansand, Elvegata 10.

Mer informasjon kan du finne på  https://jesusfest.no

 

 

Update from the Andersen’s

And suddenly we are in December! 
Hello friends!
How these past few months have flown by! We are now nearing the end of Lecture Phase, this is the last week of teaching the students have before Christmas break and then Outreach!! We want to take some time to share some highlights from the last few weeks about what God has been doing and also share about what’s to come!

GOD HAS REALLY BEEN MOVING!

Healings

Lots of healings have taken place in peoples bodies, like different injuries and pains, sleeplessness, anxieties, acid reflux, and other inner healings!

Inner healing through Papa God’s Love

Healing of the Orphan Spirit:
So many of the students have really experienced Papa God for the first time in their life, and today they are living as His children, enjoying the new relationship they have with Papa God, where they get to hear His voice and receive the incredible love He is pouring out on them. This has resulted in a lot of healing and forgiveness from past hurts, traumas and abuse.

God pours out His gifts

I really enjoy the testimonies of where God just suddenly pours out His gifts on people. Most of the students has received the gift of tongues, and many of them received it while being prayed for to be baptized by the Holy Spirit during Holy Spirit week. But 3 or more just suddenly got it randomly in the middle of other prayer times, or personal prayer times with Papa God. One girl told me that during a time of intercession, I was sharing that I felt we should all pray in tongues, and right then she got the gift of tongues and started speaking it out! Many of them are prophesying now and moving quite powerfully in the prophetic and several of the students have been able to pray for healing and seen healing take place while ministering in some local churches.

Deliverance

Early in the school one of our students who had been struggling shared she had felt a little breakthrough, and I felt God wanted me to partner with Him in what He was doing in her life as she was on the verge of throwing in the towel and going back to her home country. I went over to pray for her and I felt lead to pray for freedom and deliverance, then God’s presence came over her and she suddenly fell forward into my arms and she said afterwards that she felt this huge heavy load that she had been carrying lift off her and she felt so free!

Callings and missions

So many of the students have gotten a calling for going into the mission field through this lecture phase and all of the students hearts has been broken for the lost and unreached people groups in this world. Others have gotten confirmations through prophetic words about their dreams and desires that they’ve had from before!

FAITH

Several students came to DTS not fully sure if God existed and this was them giving their relationship with God one last chance. Today they are full of faith and because of that they are experiencing God so much! Most of the students have made Jesus Lord of their lives for the first time, which in practical terms means that they have surrendered their future to God, their wants and desires, their rights for comfort, family, where to live, what to do and chosen to fully follow Jesus wherever He is leading them! It’s incredibly beautiful to see!

YOU HAVE A VOICE

Most of us grow up with the message «Our voice isn’t important», whether it’s from other people in our lives, or the culture we’re living in. Many students come to our schools with a sense of unworthiness, low self esteem, withdrawn and shy. In Norway we have something called «Jantelov» or «the law of Jante» and this is a cultural stigma that says «Don’t think you are anything special, don’t think you know something, dont think you are worth anything, dont think you are a good at something». These are lies that hold us back from speaking up and daring to be different. The students have received an incredible sense of worth, healthy self esteem and been built up to understand their significance in God. This has resulted in many of them believing they have a voice and that they dare to speak up in front of other people and share what’s on their hearts and minds. They dare to dream big again and believe they can go into all the spheres of society and make a change!

What’s to come?

– Between 4-6th Jan we will be sending out all the teams to their outreach locations! They will be travelling to Tanzania, Indonesia, Thailand and India/Nepal!!!

– Towards the end of January Gøran and I will travel to the team in Thailand for a Pastoral visit. It’s basically just a check in with the leaders to support and love on them and to help the team in any way we can! We will be there for around 2 weeks and then Gøran will travel to Tanzania and join the team there for another 2 weeks and I will travel home. We are SUPER excited to get into the nations again!

It is a very expensive trip due to flight tickets increasing in price so if you would like to help us get there and support our trip then I’ll add some giving information below! 

But for now enjoy some pictures of our last few weeks!

TESTIMONY
100% healing on the streets
I (Goran) went out with my track (Jesus lifestyle) for evangelism. We went into a restaurant in Kristiansand to see a friend of mine. Me and this other girl staff ended up talking to a waiter as we were waiting for my friend to start his shift. And we got to love on this 21 year old Hungarian guy who came to Norway a year ago. I really felt God’s love for him, so I told him that God really loves him. He looked a bit suprised and interested, and I asked him if he has ever heard that before, and he said no. So I got shocked and asked him if he knows why God loves. He had no idea. So I asked if I could share why, and he said «go for it». So I got to share the gospel with him and he teared up a little! After that we needed to go, but I wanted to just pray for him. So I asked if I could pray for him and if there was anything God could do for him like healing or something. He said that he has had back pain for a long time and that it was constantly quite painful. So I got to put my hand on his back and pray for him. After that we asked him to check, and he was moving around wondering what was going on in his back, and suddenly the back popped! He goes «Wow my back popped and I’ve never been able to do that before, and then he said that all the pain was gone» Praise God!
Just then my christan friend came out as we were rejoicing, and we said to the Hungarian guy to listen to my friend because he’s got all the answers! 🙂

Konsert med Arvid Pettersen

På fredag 2. desember kommer Arvid og Ragnhild Pettersen med band og holder førjulskonsert i Betania.
Konserten kalles himmeltonen 2022, og du kan kjøpe biletter på Vipps #776654