Bli Kjent Med: Linn & Daniel

Linn kom til Betania 10 år siden, og Daniel har vært i menigheten i 8 år. De har opplevd en reise av tro og fellesskap som har formet deres liv på dype og meningsfulle måter. For både Linn og Daniel er Jesus sentrum av deres liv. Å ha Jesus i sentrum betyr ikke bare å følge hans lære, men å leve etter hans eksempel i alt de gjør.

Takknemlighet er et annet sentralt aspekt av deres tro. Mens Linn uttrykker takknemlighet for alle «besteforeldrene» i Betania, som er en kilde til omsorg og støtte, retter Daniel sin takknemlighet mot Gud for de velsignelsene som er blitt gitt gjennom menigheten og familien.

Linn og Daniel opplever felleskap gjennom medmenneskelighet som dets kjerne. Fellesskap er ikke begrenset til et fysisk sted eller en samling av troende, men det er en levende uttrykksform for støtte og samhørighet. Det er denne forståelsen som gjør Betania til mer enn bare en menighet; det blir et hjem fylt med kjærlighet og fellesskap.

Daniel og Linn deler sitt håp om at Betania vil fortsette å utvikle seg som et sted for å bygge broer mellom generasjoner. Dette uttrykker deres ønske om å skape et fellesskap som er inkluderende og mangfoldig, der alle medlemmer kan føle seg verdsatt og støttet uansett alder eller bakgrunn.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!