Bli kjent med Øyvind & Kari

Kari, som har vært en del av Betania i 38 år, og Øyvind, som flyttet hit for 43 år siden, ga et innblikk i deres liv og tro!

For Kari betyr Jesus alt. Han er kilden til hennes styrke og håp. Øyvind deler at Jesus gir ham trygghet og fred, og at han ser frem til å møte ham i himmelen når livet er fullført. Både Kari og Øyvind er takknemlige for mye! Kari er takknemlig for livet selv, og Øyvind setter pris på sitt gode og trygge ekteskap. De deler også takknemlighet for de som har vist dem veien til Gud og for at de har blitt bevart gjennom livets prøvelser.

For Øyvind handler fellesskap om å være en del av menigheten og om å oppleve fellesskap med Jesus i dypere relasjoner. Kari verdsetter menigheten som en familie og har alltid følt seg hjemme der. Øyvind og Kari ber hver dag for Betania, deres familie og de som har det vondt. Bønn er en viktig del av deres daglige liv, og de håper på en ny vekkelse både i landet og i menigheten!

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!