Bli Kjent Proskjektet: Bli Kjent Med Sune & Sarah


 «Bli Kjent» proskjektet er en initiativ som tar sikte på å dykke inn i troslivet, erfaringene og bakgrunnen til menighetsmedlemmene i Betania. 

En sentral tanke i prosjektet er at menigheten ikke bare er et fysisk bygg, men at det er menneskene som utgjør kirken. Gjennom å fokusere på individuelle historier og erfaringer, understrekes betydningen av hver enkelt person i menigheten og deres unike bidrag til fellesskapet.

Samtidig åpner prosjektet dørene for dem som står utenfor menigheten, slik at de kan bli kjent med identiteten til Betania. Dette skjer ved å presentere Jesus til folket, ikke bare gjennom prekener, men gjennom ekte historier og opplevelser fra mennesker som allerede er en del av menigheten. På denne måten blir «Bli Kjent» et verktøy for å bygge broer mellom menigheten og lokalsamfunnet, og for å spre budskapet om kjærlighet, fellesskap og tro.

Vi vil innlede prosjektet med å bli kjent med: Sune & Sarah!

Sune ble frelst for over 39 år siden og har siden vært en del av Betania. Han ble også sendt ut fra Betania for å være leder i Søgne i 25 år. Tidligere en fotballspiller, ble han frelst som 28-åring, og siden den gang har han hatt en sterk lengsel etter Guds ord. Han opplever at den nye fødselen har løftet tankene hans opp til det himmelske, og Guds ord er for ham et speil av dette himmelske. Han verdsetter fellesskapet med andre troende og mener at det er avgjørende for vekst og å høre Guds ord. Sune setter pris på alle i Guds familie og mener at kjærlighet til hverandre er sentralt i dette fellesskapet.

Sarah har vært en del av Betania siden barndommen, hvor hun ble barnevelsignet og har vært med siden hun var bare seks måneder gammel. Nå, som 18-åring, er hun fortsatt aktiv i menigheten. For Sarah er Jesus selve grunnlaget og sannheten i livet hennes. Hun bygger livet sitt på denne sannheten om Gud og ønsker å følge i troen og Hans planer for resten av livet. Hun er svært takknemlig for alle velsignelsene i livet sitt, inkludert venner, familie og menigheten. Hun gleder seg over hverdagen og er takknemlig for at Jesus har en plan for hver ny dag. Når hun tenker på ordet «felleskap», ser hun for seg de ulike fellesskapene rundt seg hvor mennesker kan utfordre hverandre, bygge hverandre opp og utvikle dype og varige relasjoner.

Vi inviterer deg til å bli en del av dette prosjektet og bidra med din unike historie og din tro. Sammen utgjør vi Betania, og gjennom å dele våre liv og vår tro, kan vi styrke og oppmuntre hverandre på veien!