Sparebanken Sør sponser musikkanlegg i Betania!

For noen uker siden sendte Betania Singers en søknad til Sparebanken Sør om støtte til mikser og mikrofoner.

Nå har vi fått et JA fra banken. Sparebanken Sør har dermed vært med å sponse Betanias Keyboard, Betanias Piano og nå også lydanlegg til Betania Singers (og Kafé).

Sparebanken Sør har ønske om å bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Det betyr at de er en betydelig bidragsyter til mangfoldet av idrett, kompetanse og kulturaktiviteter i de lokalsamfunn der de har kontorer.

Tilsagn om støtte fra Sparebanken Sør gavefond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sor.no.

 

En stor takk til Sparebanken Sør for deres velvillighet!