Støtte til nytt EL-piano i Betania

 

Betania har i lengere til har hatt behov for et EL-piano og i sommer kom vi over det ønskede pianoet som Daniel Pettersen hentet for oss.
I den forbindelse, søkte vi støtte i Sparebanken-Sør, og vi fikk en positiv tilbakemelding fra Sparebanken-Sør.
Vi har dermed fått dekket alle våre kostnader til innkjøp av vårt nye EL-piano.

Tusen takk til Sparebanken-Sør som har støtte oss.