Betania Ten Sing

Ten Sing er menighetens ungdomsarbeid. Der er det mulighet for å synge i kor, spille i band eller lære om lydteknikk.

Betania Ten Sing er et ungdomskor for alle i alderen 13-19 år. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band og teknikkk, får ungdommene mulighet til å utfolde seg i et kristent miljø. Ten Sing er en plass der alle kan være seg selv, og ha det gøy sammen i et kreativt miljø.

For mer informasjon om hva som skjer på Ten Sing, ta kontakt med korleder Daniel Pettersen på tlf. 93427055.