Sang og musikk viktig i menighetslivet

– Det musikalske har en svært viktig plass i menighetslivet. Det sier Tom Jarle Istad Kristiansen, nytilsatt musikalsk leder i Betania.

Exodus synger på Blå Kors, med Tom Jarle som dirigent. Bilde: Ivar Eidsaa

Av Ivar Eidsaa

Det er en svært erfaren musiker og dirigent som nå har tiltrådt som ny musikalsk leder i Betania. Noe spøkefullt har Tom Jarle Istad Kristiansen fått navnet korgeneralen.

Dirigent for flere kor

I tillegg til koret Restart med utgangspunkt i Songdalen, har han også dirigert Norwegian Gospel Singers, et kor bestående av håndplukkede sangere fra hele Sørlandet. Musikalsk ansvarlig i Sound of happiness, dirigent for kor i Voss hvor han bor sammen med sin Gro Marit Istad Kristiansen, den tidligere skiskytteren, Exodus i Betania, samt Volt og Watt som er Agder Energis eget kraftkor, er andre kor som Istad Kristiansen har vært dirigent for.

Istad Kristiansen har tiltrådt i en 50 prosents stilling som musikalsk leder. I tillegg til å lede sangen og musikken i møtene, skal han også dirigere koret Exodus.

Ser frem til å komme godt i gang

– Engasjementet medfører at jeg kan takke nei til en del oppdrag. Dermed kan jeg få et godt fokus på sang og musikk i menigheten, og få en god struktur, sier han.

Han ser frem til å komme godt i gang.

– Jeg er kjempeheldig. Det er mange gode ressurser å spille på lag med i menigheten, og jeg ser frem til oppgaven med stor glede og stort engasjement, forteller han.

Han streker under at det ideelle er en møteform hvor sangen og musikken er variert. Hvor det er rom for både lovsang, solosang, korsang og salmesang, samt at de gode evangeliske sangene også har sin naturlige plass.

Rom for flere musikalske uttrykk

– Det må være rom for alle musikalske uttrykk i møtene. Vi må ikke glemme den rike sang- og salmeskatten. Det kan være bra at vi voksne kan få gode musikalske impulser fra ungdommen og motsatt, sier han.

– Det er godt å se at menigheten ønsker at musikken skal ha en så sentral rolle. Sang og m usikk samler mennesker, på tvers av generasjonene. Det er også viktig at ungdommen finner sin arena, og vi arbeider med å etablere nye lovsangsteam i ungdomsmiljøene, sier han.

Engasjementet medfører også at Istad Kristiansen skal være dirigent for Exodus.

Et kor i vekst

– Exodus er et kor i vekst og hvor det er kommet til mange nye medlemmer, rett og slett en boom, smiler han.

– Koret holder et veldig godt nivå, og det som nå skjer i koret er så bra at mange flere i menigheten burde erfare hva det innebærer, sier han, og oppfordrer dermed potensielt nye sangere i menigheten hjertelig velkommen.

– Det er viktig for både menighet og meg selv at Exodus har en god åndelig dimensjon, et kor som skal forkynne i ord og toner, sier han.

– Det er fint å se at menigheten vokser, og godt å være i en menighet som er så åpen og inkluderende, sier Tom Jarle Istad Kristiansen.

Tom Jarle Istad Kristiansen. Bilde: Ivar Eidsaa