Ord til oppmuntring

– Stå opp og bli lys. Det var noe av det Rune Edvardsen fra Troens Bevis hilste menigheten med da han gjestet Betania Kristiansand.

– Gud arbeider godt. Det skjer mye ute i verden. Det er vekkelser i Asia, i Afrika, Midt-Østen og Sør Amerika. Guds rike går betydelig frem. Vekkelsene som nå pågår er større og mer omfattende enn noen gang, kunne Edvardsen fortelle.

Vekkelse i islamske land og miljøer

– Det skjer spesielt mye i islamske miljøer og land. Mange gir sitt liv til Kristus. Faktisk er vekkelsene som nå pågår i islamske land og miljøer så stor at noen tar tatt til orde for at islam som verdensreligion vil være borte om 15-25 år!

– Mulighetene for å nå lokalt og nasjonalt ut er også store, fremholdt Edvardsen som tok sterkt til orde for at menighetene tok skrittet, bort fra usikkerhet og tafatthet, og å vende det døve øret til meldinger om at alt er så vanskelig, meldinger som gjør at menighetene sitter oppgitte og motløse tilbake.

Store vekkelser

– Vekkelsene i Asia er store og omfattende, vi i Troens Bevis har ikke sett maken. Det er utrolig mye som Gud nå gjør i Kina, Laos, Kambodsja og Japan, for å ha nevnt noen eksempler. Bare i Afrika er det nå flere frelste enn i USA og Europa til sammen, sa Edvardsen.

– Troen kommer av forkynnelsen, proklamerte han.

– Vær frimodige

– Da er spørsmålet hvem vi tror på, er det kongenes konge og herrenes herre. Min oppfordring er at menighetene reiser seg og forkynner frimodig. Vi ser at et betydelig antall av de som nå blir frelst i andre verdensdeler, er de unge. Så mitt klare råd er å ha fokus på barn og unge, og da gjennom barnefamiliene, i menighetslivet. 80 prosent av verdens befolkning er i dag under 25 år.

– Vi må leve i en stadig fornyelsesprosess, la han til.

Stå opp og bli lys!

Edvardsen fortalte også at helt siden han ble invitert til å komme til Betania Kristiansand, har han hatt et ord som har levd med ham og som han ønsket å gi videre.

– Jesaja kapitel 60, sa Edvardsen.

Innen han leste følgende:
«Stå opp, bli lys» For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring De samler seg alle sammen, de kommer til deg, dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen»