Sangevangelist i over 25 år

I nærmere 30 har Mikael Järlestrand virket som sangevangelist. 
– Jeg arbeider 50 prosent som pastor i Pingstkyrkan Europaporten i Malmø og har siden 1988 også reist som sangevangelist, forteller Järlestrand.

Tekst og foto: Ivar Eidsaa

Mikael Järlestrand har helt siden 1992 reist fast i Norge.

– En helg i måneden reiser jeg i Norge. Tiden her har vært rik, forteller han.

– Der døren åpner seg, skal man gå inn, svarer han på spørsmål om hvorfor han har virket så lenge i Norge.

Pastor i Malmö

Malmö har rett som det er vært fremme i overskriftene som følge av gjengopprør og rasistisk motivert vold. Som pastor i en Malmö-menighet får Mikael Järlestrand ofte spørsmål om hva det er som skjer i byen.

– Guds rike har god fremgang i Malmö, men dette er en utvikling som ikke får så mange overskrifter i media, fremholder han.

– Bare i vår menighet er seks ulike språkgrupper representert, i tillegg til svensk. Sverige har tatt imot mange flyktninger og asylsøkere, og det vi ser, er at mange av dem som er kommet til Sverige, søker til menighetene. Mange av dem er blitt frelst, sier Järlestrand.

 

Järlestrand viser til Markus 2,17 hvor det står: De friske trenger ikke til lege, men de som har det ondt, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

 

– Vi tror det er en besøkelsestid akkurat nå, spesielt når det gjelder innvandrere og asylsøkere fra Iran, sier han.

– Er det noe vi skal gjøre, er det å drive godt menighetsarbeid overfor slike grupper. Vi ser at mange av dem som kommer tørster etter noe annet, og det finner mange av dem, sier han.

– Vi lever i en spesiell tid med store folkeforflytninger, større enn på mange, mange år. Det at det kommer så mange til oss i Skandinavia representerer også en gylden mulighet til å gi dem gode svar. Vi erfarer at den svenske pinsebevegelsen vokser markert på grunn av de internasjonale gruppene som er kommet til oss, legger han til.

Bistand

Mikael Järlestrand reiser også en helg i måneden for Skandinaviska Barnmissionen på Filippinene, hvor utgangspunktet er å utgjøre en forskjell for fattige i Manila.

– Vi er en misjonsorganisasjon som gir bistand. Vi ønsker å se hele mennesket med ånd, sjel og legeme. William Booth, grunnleggeren av Frelsesarmeen, sa en gang at det går ikke å evangelisere for dem som fryser på bena. Derfor må humanitær arbeid gå hånd i hånd med evangeliseringen.

Forkynner og sanger

Det ble et spesielt og velsignet møte med Mikael Järlestrand i Betania søndag, hvor Järlestrand fremstår som en sangevangelist som forkynner når han synger, og synger når han forkynner, en tjeneste som ikke er alle forunt å ha.

Järlestrand kan se tilbake på en lang sangkarriere. Han gav ut sitt første album i 1990 (En ton från himlen». Senere er det kommet til en rekke flere.